fredag 28. november 2014

FLATE OG ROM_1-5des


MANDAG_ OPPMØTE PÅ BAS kl 0915. (sted_lille auditorium)
                     dere drar til realfagsbygget før lunsj.
TIRSDAG_tegning på realfagsbygget
ONSDAG_intro høgtrykk på bas
TORSDAG_fortsette trykking
FREDAG_ presentasjon & GG

kjøpe til mandag=  
2-3 tegnepapir: velge på formater og kvaliteter. prøve ulike tegnepapir til kol og blyant  70x80 cm/ 80x90cm/ 90x120
 samt skissblokk i A5;  tegnemateriell velge på kull og conte, min blyant 4b + fixativ, knettgummi og tegneunderlagtorsdag 13. november 2014

MATERIALE TIL_GG


- Situasjonsplan t.d. 1:1000/ 1:500/ 1:250 (ein eller fleire). 
- Situasjonssnitt, kan vere konseptuelt (treng ikkje vere i målestokk). Dette er ikkje obligatorisk,    men om det gir meining i prosjektet...

- Plan 1:25 av aktuelle nivå.
- Vesentlege snitt 1:25 gjennom informative soner (minst eitt, men for dei aller fleste to/ tre).
- Utvendig oppriss1:25 (fasade om du vil) der det kommuniserer dei viktigaste aspekta ved prosjektet (minst eitt, for dei fleste to/ tre).

- Romleg teikning utanfrå, skal vise prosjektet tredimensjonalt og også seie noko om eit nytt mellomrom som blir danna.
- Romleg teikning innanfrå, skal ta opp i seg den valgte aktiviteten på eitt eller anna nivå samt seie noko om overgang/ møte mellom inne og ute.

- Foto av individuell 1:1 skissering.
- Mellomromsteikning dersom den har relevans inn i prosjektet.
- Utvalgte skisser i teikning og modell.

NOTA BENE!

- Teksting av alle teikningar.
- Nordpiler på sit. planar og planar.
- Målestokk.
- Snittlinjer på planar.
- Folk i snitt og modellar.
________________________________________________________________________

onsdag 12. november 2014

VEILEDNINGSLISTE_TORSDAG/FREDAG


Veiledning torsdag 13. nov.

08.30 – 09.00 Oskar
09.00 – 09.25 Julie
09.25 – 09.50 Christina
09.50 – 10.15 Lotte

10.15 – 10.30 Pause, evt. spørsmål frå andre.

10.30 – 10.55 Veronika
10.55 – 11.20 Success
11.20 – 11.45 Emma
11.45 – 12.10 Daniel

12.10 – 13.00 Lunsj

13.00 – 13.25 Mats
13.25 – 13.50 Axel
13.50 – 14.15 Tim
14.15 – 14.40 Karoline

14.40 – 15.00 Pause, evt. spørsmål frå andre.

15.00 – 15.25 Espen
15.25 – 15.50 Torgrim
15.50 – 16.15 Jostein

16.15 – Evt. spørsmål frå andre...

Veiledning fredag 14. nov.
08.30 – 09.00 Håvard
09.00 – 09.25 Marthe
09.25 – 09.50 Jim
09.50 – 10.15 Hillevi

10.15 – 10.30 Pause, evt. spørsmål frå andre.

10.30 – 10.55 Nikolina
10.55 – 11.20 Ragnhild
11.20 – 11.45 Maria Helena
11.45 – 12.10 Håkon

12.10 – 13.00 Lunsj

13.00 – 13.25 Frida
13.25 – 13.50 Linda
13.50 – 14.15 Åsmund
14.15 – 14.40 Tord

14.40 – 15.00 Pause, evt. spørsmål frå andre.

15.00 – 15.25 Christian
15.25 – 15.50 Tilla
15.50 – 16.15 Stian
16.15 – Evt. pørsmål frå andre...

- Jørgen, 12.11.14.