tirsdag 24. februar 2015

VEILEDNING_TIR_ONS_TOR/FRE

evt, bytte skjer på veggen.

Jørgen kommer for veledning på fredag, men da ikke etter liste, og har ikke anledning til å være utover kvelden. 

torsdag 5. februar 2015

TIL ORIENTERING

1. fredag 6 feb: I epost/ hefte sent av Trudi (pdf;secret place 2015) Står det at dere skal være på deres hemmelige sted og gjøre en del øvninger. Spesifikasjon finnes i heftet.

2. mandag 9 feb: oppmøte i sjøfartsmuseet i Bergen. Spesifikasjon i hefte levert ut av Jørgen Torsdag 5.
For dere som ikke var til stede under oppsumeringen Torsdag 5 så kommer det en digital versjon på bloggen Fredag 6. Den digitale vesjonen vil være relevant for dere som fikk den utprintet i og med små justeringer i planen, små endringer men ingen endringer i hovedstruktur.

3. supplering: Kollektiv supplering:
Gjør et snitt og en plan lesbar i sin konteks. Et valgfritt snitt skal forklare lys.

Hvis det er noen spm angående dette, spør. Men det er opp til dere hvor lesbart snittet skal være og detaljnivå er opp til hver enkelt prosjekt. Teknikk er valgfri. 'Gi snittet og planen et hjem!' Er snittet tatt fra en skyskraper i dubai eller tilhører snittet en hybel på damsgår. Er det en traffikert vei utenfor eller er det en trang sti etc. Dette skal snittet klare å forklare.

4. i uke 8 kommer rektor og Anne til å ha et møte med dere. Nærmere tid blir annonsert senere.

Hvil ut i helgen!, dere har produsert mye og godt materiale, og vel møtt til neste kurs med Jørgen.