mandag 27. oktober 2014

GRUPPER_'MITT ROM I TUNET'

Grupper til gr.arbeid etc. 
kurs;Mitt Rom I Tunet.
________________________________________________________________________ 
gr1
christian
karoline 
espen
success
julie
håkon
________________________________________________________________________

gr2
tim 
marte
nikolina
linda
jim
tilla
________________________________________________________________________
gr3
maria
daniel
ragnihild
josten
torgrim
hillevi
________________________________________________________________________
gr4
emma
veronica
oscar
lotte
håvard
stian
________________________________________________________________________
gr5
åsmund
mats
axel
frida
tord
christina

søndag 26. oktober 2014

UTSTYRSLISTE++_'MITT ROM I TUNET'


________________________________________________________________________

PRAKTISK:
- Liggeunderlag og sovepose.
- Toalettsaker og handkle (+ evt. badetøy, trur det er muleg å bade på hotellet der det er tilgang til garderober med dusj).
- Varme klede (godt nok til å vere ute i kulde frå morgon til kveld).
- Regntøy.
- Godt skotøy (støvlar og/ eller fjellsko).
(- Termos kan vere kjekt å ha).
________________________________________________________________________

TEIKNING OG OPPMÅLING:
- Assortert utvalg av teiknesaker (frå presise blyantar for oppmålingsteikning til kull og conté for DAV oppgåver).
- Utvalg av papir; A4, A3 + evt. rull og "ukurante" format (herunder også notat-/ skisseblokk).
- Fotoapparat + evt. filmkamera.
- Meterstokk og målband (gruppevis må ein også ha passar og tometersstokk samt målband min. 20m + evt. laser).
- Paraply (for teikning dersom det skulle regne).
________________________________________________________________________

MATERIALE 1:1 SKISSERING; DØME (NOKO INDIVIDUELT OG NOKO GRUPPEVIS):
- Kvit presenning.
- Lekter.
- A3 blokk med farga papir.
- Hyssing i ulike fargar.
- Papirtape.
- Aluminiumsfolie.
Eigentleg "kva som helst", men det bør ha ein viss størrelse i og med at det skal brukast 1:1 (alternativt ei viss mengde som tilsaman kan utgjere ein god nok "størrelse"). Her bør gjerne dei som køyrer bil ta med det som blir for stort å få med på bussen. Ellers for materiale 1:1; La det vere element/ gjenstandar som er abstrakte nok, ikkje objekt som er for lada med ei spesifikk kjent meining (t.d. tomflasker).
________________________________________________________________________

TILBAKE PÅ BAS:
- Skisserull (ikkje matpapir pga. kvalitet og gjennomsyn).
- Reduksjonsstav med målestokk 1:25, 1:50 og 1:100.
- Assortert utvalg av teikneredskap.
- Modellmenneske 1:25 (kan vere "heimelaga", men ikkje flate pappskiver. I tilfelle ein kjøper er 1:24 "close enough", ref. Malepaletten).
________________________________________________________________________

torsdag 23. oktober 2014

VISUELL STRUKTUR_UKEPLAN (UKE 44)


Gjenntar besked om "handleliste" diskutert torsdag 23okt.
A3 ELLER 2 A4 SVARTE PAPIR (vanlig 'svart matt')
2X A1 BOKPAPP/ 3-5 mm

BYGGNINGSHISTORIE_MITT ROM I TUNET_ANBEFALTE TITLER OG SIDETALL

For de som har tilgang på disse bøkene kan man se gjennom følgender sider. Hvis ikke vil det bli levert ut "noen" kopier av disse anbefalte sidene som klassen har til disposisjon under feltoppholdet på Fykse tun.

______________________________________________________________________________
Bok 1: Hus på Vestkysten.
            side, 18-47 og 66-89
______________________________________________________________________________
Bok 2: Norsk Arkitekturhistorie
            side, 160-197
______________________________________________________________________________
Bok 3: Vestlandets historie
            side, 116-147
______________________________________________________________________________

tirsdag 21. oktober 2014

BERGEN_FYKSE_1h36m_93,6km


KART_FYKSE TUN_TEIG/GÅRDSBRUKLitt kart info å se på før "Mitt Rom I Tunet"


BYGGNINGSHISTORIE_TORSDAG/FREDAG_23/24okt

NILS GEORG BREKKE KTF

Forelesningane er i det lille auditoriet på BAS kl. 0900 torsdag og fredag - ein dobbeltime før lunsj og ein dobbeltime etter. Fredag kan det vera aktuelt at vi sluttar av med vandring i ei av Sandvikens grender, t.d. Rosesmuggrenden.

____________________________________________________________________

The lectures are in the small auditorium at the BAS. 0900 Thursday and Friday - one "double hour" before lunch and one "double hour" after lunch. Friday, it may be appropriate that we end the day with walk in one of Sandviken hamlets; Rosesmuggrenden.

onsdag 15. oktober 2014

INFO_"MITT ROM I TUNET"_Jørgen Stavseng APP


"Råinfo" feltopphald tunkurs:

- Kurs: "Tunet"/ "Mitt rom i tunet" (feltopphald + prosjekteringskurs).

- Varigheit: 13 dagar (7 d. feltopphald, 5 d. prosjektering (+2 d. helg), 1 d. GG).

- Stad: Klyngetun i Fykse i Hardanger, Kvam Herad (kommune).

- Varigheit feltopphald: Fom. mandag 3. tom. søndag 9. november, helga er altså med i opphaldet (som det framgår av semesterplan). Som kompensasjon for helgaarbeid blir det gitt fri mandag 10.

- Avreise frå Bergen busstasjon til Fykse mandag 3. kl. 08.20, ca. 2t. reisetid.

- Retur til Bergen søndag ettermiddag/ tidleg kveld.

- Kostnader: Buss: T/r ca. 350,- - 17% stud. rabatt (inntil 32 år),  Overnatting: 100,- pr. natt pr. pers. = 600,- Mat: Gruppevis... Dusj: Leige hotell i Øystese (?)

- Dagligvarer/ tilgang til dusj: Øystese, liten biltur unna, vi er derfor avhengige av at vi har minst eit par bilar, er det nokon som tenker å køyre?

Eg kjem på BAS på fredag etter GG "Arne" for å dele ut kursplan samt gi meir info...

Jørgen Stavseng

mandag 13. oktober 2014

ARNE_TEGNING

'Modell' vil være hovedfokus til siste GG (gjennomgang).

Tegninger skal fungere som supplerende materiale.
Dette vil si;

                      Plan,
                      snitt,
                      kart
og eventuelle diagrammer skal forklare det som ikke kommer tydelig frem i modell.

Disse tegningene kan tegnes i en passende / valgfri skala.

______________________________________________________________________________


'Model' will be the main focus for the last GG (review).

Drawings should act as supplementary material.
Meaning;

       Plans,
       sections 
       maps
and diagrams need to explain that which is not evident in the model.

These drawings can be drawn in an appropriate / optional scale.

fredag 10. oktober 2014

TAUS OKTOBER_20.okt.-22.okt.

Trudi Jeager (DAV) gleder seg til å møte dere (Kull29) og ønsker at dere gjør noen forberedelser i forhold til førstkommende kurs etter 'ARNE'; Taus Oktober og Hemmeleg Stad.

Trudi har kjøpt inn ark og kullstifter.

________________________________________________________________

Jeg har plassert 4 ruller med papir ved veggen (ved siden av Emma). 

DERE SKAL GJØRE FØLGENDE TIL OPPSTART DEN 20.OKT.

Rullene skal kuttes opp i størrelsen 50x50 cm.
Det skal være 6 ark per student.
Arkene skal være presist kuttet og lagres flatt.

_________________________________________________________________________

Bruk en lang stållinjal / kuttematte & skarp kniv for best resultat.
_________________________________________________________________________

Material kostnader pr. student er 950.- Detaljer på betalingen kommer senere. 
   

torsdag 2. oktober 2014

GG MANDAG_6.OKT-14

morgenen: flytt alle modeller opp i klasserommet.
                   pultene stilles i en ryddig formasjon, med veggplass bak.
                   still modellene ut på pultene, med relevante tegninger i bakrunn.

kl:12 Espen og Alexander ser på arbeidet under lunsj, ca 1 time.
kl:13 Espen og Alexander gir feedback på utvalgte eksempler og gir en tilbakemelding som kan gagne hele klassen.

                

DETTE VIL VI SE:
         
Layout i modell: Hvor er rommene, hvor/hvorfor er de plassert/dimensjonert i den
utvalgte planløsningen. Visning av gulvflater med aktivitet, nivåforskjeller. Ikke nødvendigvis vekt på konstruksjon på dette stadiet.
Overganger: Hvordan færdes man mellom de ulike rommene/ materialer/ overganger/ åpninger. Kontakt mellom situasjoner og funksjoner som spise- lage mat, arbeide-pause, buffer i forhold til støy etc. Oppbevaring av diverse utstyr.
Klimatiske overganger, regn-solskinn i forhold til lukket og åpent. Kalde-varme soner. Skittne-rene soner, gummistøvler regntøy etc. 

PRESENTERS I SKISSEFORM SOM OPPLEGG FOR EN DISKUSJON.
Ferdig ca kl:16

______________________________________________________________________________


in the morning: move all the models up in the classroom.
                        desks; set in a neat formation, with wall space behind.
                        place the models on the desk, with relevant drawings in the background.

at: 12, Espen & Alexander looks at  the work during lunch, about 1 hour.
at: 13, Espen & Alexander provides feedback on selected examples and will provide feedback that can  benefit the whole class.WHAT WE WANT TO SEE:

Layout in model: Were are the rooms where / why are they positioned / dimensioned in the
selected layout. Display of surfaces describing activity, level differences. Not necessarily focus on the construction at this stage.
Transitions: How to move ​​in-between the various rooms / materials / transitions / openings. Contact between situations and features like dining-cooking, working-resting, buffer to noises, etc. Storage of equipment.
Climatic transitions: rain-sunshine in relation to 'closed' and 'open'. Cold-hot zones. dirty-clean zones, rubber boots & rainwear (were to put) etc? 

PRESENTED IN SKETCH FORM AS A BASE FOR A DISCUSSION.
Done at approx: 16